تامین و اجرای کاغذ دیواری
سقف فلزی درز ایستاده یک سیستم حق بیمه بام است. سقف درز ایستاده فلز در ابتدا هزینه بیش از آسفالت به عنوان سیستم سقف توفال کوبی. اما, سقف توفال کوبی آسفالت به طور معمول نیاز به ۲-۳ جایگزین در طول زندگی خود. سایه بان فلزی انجام جایگزینی نیاز. انواع مختلفی از سقف ایستاده درز وجود دارد. هستند دو قفل وجود دارد, ضربه محکم و ناگهانی-LOC و اتصال دهنده در معرض. به نظر ما قفل دو ایستاده سقف فلزی درز بهترین نسبت به انواع دیگر است. قفل دو ایستاده سقف فلزی درز اتصال دهنده های مخفی کرده است, و پانل های منحصر به فرد به صورت مکانیکی با هم درز. اتصال دهنده های پنهان فراهم سقف تعمیر و نگهداری رایگان در حالی که بیمه درز مکانیکی که سقف آب تنگ است.