برتری کاغذ دیواری نسبت به رنگ

تنوع طرح و رنگ رنگ آمیز هر اندازه در حرفه خود مهارت داشته باشد نمی تواند طرحهای منظم و باکیفیت مشابه کاغذ دیواری ایجاد کند. همچنین آلبوم های کاغذ دیواری تونالیته گسترده تری نسبت به رنگ های موجود در بازار دارند.